Health in Calicut

 • District : Calicut
 • Subcategories : Health
25 listing(s) found
Sree Vinayaka Counselling Centre Calicut, Calicut
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Holiday ) Closed
ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ് & കൗൺസലിംഗ് മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉപബോധമനസിന്‌ ശാസ്ത്രീയ ഹിപ്നോട്ടിക് ചികിത്സ. എല്ലാവിധ മാനസികസംഘർഷങ്ങൾ, മനോദൗർബല്യങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, അപകർഷത, ദേഷ്യം, വിഷാദം, പഠനപ്രശ്നങ്ങൾ, ദാമ്പത്യലൈംഗികമാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ, ശാരീരികരോഗങ്ങളുടെ മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, മനോലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയ ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്... മരുന്നില്ലാത്ത ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ്. ഏകാഗ്രതയ്ക്കും ആകർഷകവ്യക്തിത്വത്തിനും ഓട്ടോഹിപ്നോസജക്ഷൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ് ൽ 27 വർഷത്തെ പരിചയസമ്പന്നത. മുൻകൂട്ടി സമയം നിശ്ചയിച്ചു വരിക. ബിസിനസ് വിജയത്തിന് മോട്ടിവേഷൻ റിലാക്സേഷൻ തെറപ്പി മെഡിറ്റേഷൻ ഹിപ്നോസജക്ഷൻ ai Chi മെഡിറ്റേഷൻ കൊല്ലം പരവൂരിൽ Tai Chi മെഡിറ്റേഷൻ - sports moving meditation - പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിളിക്കൂ 9747443755. ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ 25 ദിവസം. വൈകുംന്നേരം 4.45 മണിമുതൽ 5.45 മണിവരെ.+ More

Malabar Medical College Hospital Ulliyeri, Calicut
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Malabar Medical College and Research Centre is established in the year 2010 as the first medical college in Kerala to have 150 seats at inception. After a decade of dedicated and untiring commitment for grooming the best kind of medical professionals and creating many top ranks for MBBS examinations, the institution is now all set to have... 200 MBBS seats starting from the academic year 2022-23 for which the necessary permissions by the state government and university are in place and the sanction of the National Medical Commission is awaited. The medical college has been offering post graduate courses (DNB) in General Medicine and General Surgery since 2013 and now MD/MS courses are started in 10 various specialties after discontinuing the DNB courses. There are currently an altogether of 28 post graduate seats in MD General M+ More

ASTER MIMS - CALICUT Govindapuram, Calicut
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 12:00 AM To 12:00 PM ) Open Now
Aster Hospitals is one of the topmost healthcare providers in India. Our hospitals are renowned for their medical infrastructure and expertise as we have some of the finest doctors in the country, supported by ultra-modern technologies, research-based care in a warm & comforting environment. Our trusted doctors and a team of specialis... ts work closely together to provide the best of healthcare. As a leader in the healthcare industry, our hospitals are accredited by the National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare (NABH), and our high-tech laboratory services are NABL endorsed. Two of our hospitals Aster Medcity, Cochin & Aster Ramesh, Guntur are accredited with the JCI (Joint Commission International), considered the gold standard in global health care. Our 14 hospitals are present all across Karnataka+ More

PVS Hospital Calicut, Calicut
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 12:00 AM To 12:00 PM ) Open Now
PVS, one of India's leading tertiary care hospitals, is a landmark healthcare destination in Kerala initiated by KTC group .The PVS Hospital came into existence in 1974. The 310 bedded Super-specialty hospital was started with the objective of providing world class healthcare services and specialized medical facilities at affordable ... costs. The Beginning The growth of PVS hospital from a 10 bedded clinic to a 310 bedded Super specialty referral hospital with 29 departments, nearly 100 doctors, is mainly due to the vision and hard work put in by Dr. T. K. Jayarajan, its Managing Director and Chief surgeon. Today Dr. Jaikish Jayaraj, Director and Surgical Gastroenterologist, of the third generation of this illustrious family is carrying on the good work. Thus, the seed of desire sown with love and nurtured with concerted e+ More

MALABAR MULTI SPECIALTY CENTRE Eranhipalam, Calicut
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 12:00 AM To 12:00 PM ) Open Now
The Malabar Hospital, Eranjipalam was founded by Dr.V N Moni and Late Dr.PA Lalitha in 1982. The hospital provides the best in medical care to all those who needed it - irrespective of their means. This philosophy and mission continue to this day. Today the hospital continues to be very much embedded in the local community of Calicut. ... Patients are referred from foreign counties and the hospital continues to be a leader in the provision of excellence in healthcare in North Kerala. We provide a range of tests, examinations, surgical procedures and medical services on an inpatient, day case and outpatient basis. And assure a warm welcome in comfortable and relaxed surroundings provided by a highly experienced and dedicated medical and surgical team. The hospital has a range of specialist services including burns treatmen+ More

Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 07:00 AM To 08:00 PM ) Closed
OUR TREATMENTS Abhyangam : Application of oil on head and body followed by message It is effective in arthritis, general exhaustion, rejuvenation etc.. Sirodhara : Medicated oils or butter milk are poured on the forehead in a continous stream.Effective in stress,sleeplessness,neurological conditions etc. Kizhi : Kizhi means bundle. Thi... s is meant to induce perspiration. Bundle are made out of herbal powder, leafs or special variety of rice.Kizhi is heated and applied on patients body. Pizhichil : Pizhichil is the process where cotton cloth pieces are dipped in warm medicated oil and squeezed on to the patient's body.It is very effective in all kinds of neurological conditions like Paralysis, Neuropathy and in Musculoskeletal diseases like Rheumatoid Arthritis, Osteoarthritis, Sciatica etc. Sirovathi : Sirovasthi is the + More

Aroha Clinic Pantheeramkavu, Calicut
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 08:00 AM To 01:00 PM ) Closed
Aroha was born out of the need to bring to Kerala the best facilities in various health and wellness segments. We have a dedicated team of healthcare specialists, whose experience and commitment to the well-being of people will surely help you lead a better life. We do not intend to deny you every happiness in your life, but we are happil... y your guidance in optimising your lifestyle to stay happy and healthy. The onus is on creating a society of healthy individuals. In every step, our team with the friendly ambience, would guide you onto a better tomorrow. We are here to help you get better. Patient Centricity 1. Our patients’ needs will come first 2. Treat patients and their caregivers with compassion, care and understanding. 3. Commit to ‘best outcomes and experience’ for our patients. Our Core Values+ More

Dr.Ashwin's TMD Clinic Mananchira, Calicut
Premium Plus
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Holiday ) Closed
Dr.Ashwin's Speciality is neuromuscular dentistry, to treat patients with sever headache,migraine and sleep issues.Most patients with TMD also suffer from lack of sleep and dizziness as well.These common health issues are often misdiagnosed and therefore not treated correctly.

BIG GYM LIONS Calicut City, Calicut
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Holiday ) Closed
Established in the year 2021, BIG GYM LIONS in Arayidathupalam, Kozhikode is a top player in the category Gyms in the Kozhikode.

Calicut Plastic Surgery Thondayad Bypass, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
Plastic surgery clinic .

Starcare Hospital Thondayad Bypass, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
Private hospital .

Pushmama Ulliyeri, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
Pushmama is a B2B2C Online Market place Which offers Healthcare services & Products for Pregnant Women and Children.

Solace Medicare Private Ltd Thondayad Bypass, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
"Solace Medicare Private Ltd aims to deliver great services in the field of medical assistances and medical tourism. Solace Health Smart Card is Introduced to customers for providing medical related financial and assistance benefits. The smart card is not an Insurance card, but an innovative concept in Kerala health care industry.&qu... ot; കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ മേഖലയിൽ ഒരു നാഴികകല്ലാകൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്‌ സൊലേസ് മെഡിക്കയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൊലേസ് സ്മാർട്ട്‌ ഹെൽത്ത്‌ കാർഡ് പദ്ധതി. ഇതൊരു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അല്ല. മറിച് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവർക്കവശ്യമായ ചികിത്സ സൌകര്യങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യനുസരണം ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റഫോം ആണിത്. ഇനി മുതൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ വളരെ എളുപ്പം.നമ്മുടെ സ്മാർട്ട്‌ ഹെൽത്ത്‌ കാർഡ് സ്കീമിൽ അംഗമാകും വഴി നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും പല തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അനുകൂല്യങ്ങളും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്+ More

Cinco Medical Centre Kappad, Calicut
Cinco Medical Center is a subsidiary of Cinco Amics Pvt. Ltd. operating six business segments situated at various localities in Kozhikode, Kerala. Our exceptional and experienced staff is dedicated to improving our patients’ dental health and enhancing smiles. Our exceptional and experienced staff is dedicated to improving our patients

Shifa Hospital Feroke, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. Shifa Hospital a one-stop destination servicing customers ... both local and from other parts of Calicut . This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.+ More

Niamath Unani Clinic Feroke, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
Niamath Unani is an authorised treatment Center fulfilled with experienced medical professionals and doctors. We are specialised in Pain management treatment by using only natural medicines and special therapies.We are also giving treatment in all departments like Gynaecology, ENT,Dermatology,Gastroenterology,paediatrics, Ortho and SPECIA... L TREATMENTS GIVEN FOR Back pain and all type of Joint pain All disc related problems Shoulder pain Tennis elbow Sciatica CTS Rheumatoid arthritis Osteoarthritis Heel pain(plantar fasciitis) Sports injuries All allergy related problems Head ache and migraine Sinusitis psoriasis, eczema and fungal itching Varicose vein and varicose ulcer Hair falls and dandruff etc.+ More

Sahani Hospital Nandi, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
A new name to trust in healthcare With a mission to extend World Class healthcare solutions to the community through advances in medical technology, medical research and by adopting best man management practices, Vallil Healthcare Private Ltd., with its head office at Kozhikode, has launched its flagship project - Sahani Hospital. We... believe that recovery of any illness is based on the care received by the patient. We cater to individual tastes and requirements to ensure that patients feel relaxed and comfortable as far as possible, during their stay. Sahani hospital is located in Nandi Bazar, on the Kozhikode - Kannur national Highway, just 30 kms away from the Kozhikode City and very close to Vadakara and other localities. Sahani Hospital would always hold the tradition of trust & faith acquired by its promoters, t+ More

Saaol Heart Center Puthiyangadi, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day.Saaol Heart Center as a one-stop destination servicing cust... omers both local and from other parts of Calicut. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.+ More

R K Homoeo Clinic Calicut, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment ga... rner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.+ More

Goodwill Hospital Paramedical College Calicut, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Calicut. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment ga... rner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.+ More

Chethana Center for Neuropsychiatry Malaparamba, Calicut
Chethana Center for Neuropsychiatry was established as part of Chethana Clinic in 1998, and since grown into a 50 bedded, multi facility, multi speciality, psychiatric centre by 2018 in twenty years. It has been delivering services to all age groups of the psychiatric population from South India and from South East Asia. Chethana is lo... cated on Providence College Road, Malaparamba, in the heart of Kozhikode City. It is one of the largest private psychiatric institutions for Psychiatric care in India with three separate units for regular psychiatric services, Drug De-addiction services as well as Psychiatric Rehabilitation. Chethana is a posh modern facility with outpatient emergency and in-patient services as well as psychological intervention services available at an affordable cost under one roof. There is 24 hr pharmacy + More

Madhyamam Health Care Calicut, Calicut
Today ( Holiday ) Closed
Health Care Services

Cherooppa Health Centre Mavoor, Calicut
Health Centre

HERBAL HERITAGE Calicut City, Calicut
HERLAB CARE FOR ALL KINDS OF INFERTILITY PROBLEMS, VARICOSE, EARLY STAGE HERNIA, BODY CONDITIONING FOR IVF, ICSI ETC., FEMALE BODY SHAPING, GENERAL TREATMENTS

Find the complete range of hospitals including both private and public healthcare establishments in Calicut

With a solid and acclaimed healthcare base and multiple providers, in Calicut provides the best treatment centres and most skilled health professionals. We provide the entire list of single-specialty and multi-specialty hospitals that render world-class healthcare at affordable prices. Here you can find information about and compare the hospitals in Calicut according to their facilities, specialties, staff reputation and affordability.

These multi-specialty hospitals treat all kinds of medical problems like cardio, ENT, Oncology, Urology, Nephrology, Infertility, Dental and more. These top-notch healthcare centres maintain global standards with premium infrastructures, cutting-edge equipment and some of the best medical specialists in the country. Choosing the hospital for your ailment is important and we got you covered with the reviews and ratings which show the quality and experience of the institution.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Do the hospitals in Calicut offer health check packages?

Aimed at early recognition and prevention of diseases, most of the hospitals provide a range of comprehensive health check packages custom-designed for different age groups and disease profiles. These packages include diabetes check-up, full-body check-ups, heart check-ups, paediatric check-ups, health check-ups for women and more including physician’s guidance.

2. How to choose a qualified doctor for my ailment?

There are different categories of specializations under which you can search the best-suited doctor for your health condition. There are few things that you need to keep in mind while choosing the doctor in Calicut like qualification, experience, and feedback about them.

3. Do the hospitals in Calicut have a pharmacy facility available?

Most of the hospitals provide 24 hours pharmacy facility to the patients with well-stocked medicines, at affordable prices.

4. Do they support the medical insurance facility?

Yes, most hospitals in Calicut support medical insurance facility including cashless hospitalization if they are listed under their particular Network hospitals.

5. Do the hospitals provide ambulance services for emergencies?

Most hospitals in Calicut provide 24/7 ambulance services that would help to reduce the medical emergency cases and ensure timely delivery of medical care to patients in the locality.

Leads
Thank You!!!

We appreciate you for contacting us about Health in Calicut

Leads