Agriculture in Kerala

 • Categories : Agriculture
3437 listing(s) found
Bismillah Rubber Nursery Vaniyambalam, Malappuram
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ, അലങ്കാരച്ചെടികൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കൂടാതെ വീടുകൾക്കു ഗാർഡൻ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 06:00 AM To 11:30 PM ) Closed
Rabbit farming is a very profitable bussiness. The Demand For rabbit meat is increasing in india.People want to try a different type of meat which is not chicken, beef or pork. A lot of people are switching to more healthly meat with less fat. Rabbit meat has become a perfect replacement for chicken since it is also white meat. Rabbits ar... e easy to keep and are very profitable as the feed costs are low due to the fact that they eat a variety of foods. Rabbits are very flexible when it comes to housing, as compared to other livestock. It is not necessary to have elaborate and expensive housing. Rabbits can be housed in anything from simple wire cages to outside hutches or large scale rabbits buildings. It is essential that the rabbits housing provide the correct amount of space for the rabbits. The equipment needed include f+ More

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Holiday ) Closed
Our jackfruit nursery has a big and rare jackfruit sapling collection collected from different parts of the state. More250 species of jackfruit plants and has 50 varieties of jackfruit saplings ready for sale.

Athmanilayam Parassala, Trivandrum
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Welcome to the fabulous world of Athmanilayam Agriculture Park Athmanilayam, a high-flying attraction of the beautiful hamlet of Parassala,is located at a fair distance of 35 Kilometers from the capital city of Kerala,Thiruvananthapuram .It has been fascinating the visitors and customers from all around the world for the last three decade... s with its rich varieties of plants and pet animals developed/bred in the gardens itself. It is our pride to say that Athmanilayam Agriculture Park is one of its kind, the best leading firm working in the field of plant nurseries in South India. Athmanilayam being one of the most modern and big nurseries in Kerala have grown tremendously over the years and have built reputation and business by offering a wide range of high quality products and services. Athmanilayam specializes in developing+ More

Peeliyanikkal Karukachal, Kottayam
Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Rubber nursery for small rubber plants of high quality. We have all varieties of rubber plants. Feel free to contact us

Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Holiday ) Closed
All types of pest control and cleaning services are done . Pest Control & Cleaning Services is a best & Top class solution provider for all your pest control needs. Pest Control & Cleaning Services offering different range of professional pest control & Cleaning services. PCCS's team have many years of experience i... n providing quality pest control & Cleaning services to homes, factories, commercial establishment, and corporate offices. Pest Control & Cleaning Services discovered the most effective solution to fight these harmful enemies. PCCS is the best Solution provider for Pest Control Services. We are the leading, Pest Control & Cleaning Services Company in Kerala . PCCS treat's every house or property as unique; we customize the treatment to fit your situation. Normally people do+ More

Thycattu Green Zone Ettumanoor, Kottayam
Priority
Today ( Holiday ) Closed
Agricultural Nursery & Gardens. All kinds of plants, seeds, agricultural equipments, landscaping, gardening works etc...

Matha Karshika Nursery Neelimangalam, Kottayam
Priority
Today ( Holiday ) Closed
Agriculture Nursery. Hybrid Ornamental Plants, Exotic Indoor, Outdoor Plants, Palms, Medical Plants, Vegitable Crops. We also undertake Landscaping, Gardening and Designing

Agro Fert Karapuzha, Kottayam
Priority
Today ( Holiday ) Closed
Plant Nursery

Priority
Today ( Holiday ) Closed
All Types Of Seedlings,Fruits Plants,Agricultural plants Are Sales

Priority
Today ( Holiday ) Closed
All Types Of Seedlings,Fruits Plants,Agricultural plants Are Sales

M R Feeds Mavelikara, Alleppey
Priority
Today ( Holiday ) Closed
Products:1.MULTI-MIN:Vitaminised Mineral Mixture 2.SHARKOVET:Vitamin A Supplement.3.FARMCARE:Anti bacterial lotion.4.COIR GROOMING BRUSH. etc..... ശുദ്ധമായ പാലുൽപ്പാദന കിറ്റ് * ഷാർക്കോവൈറ്റ് ഒരു വിറ്റാമിൻ എ മിശ്രിതം * മൾട്ടിമിൻ ധാതുജീവക മിശ്രിതം * ഫാം കെയർ ഒരു അണുനാശക ലോഷൻ * പൊട്ടാസിയം പെർമാംഗനേറ്റ്... അണുനാശിനി * ഗ്രുമിംഗ് ബ്രഷ്+ More

UNITED FERTILIZERS Kizhakkencherry, Palakkad
Basic
1991 ൽ ആണ് "United Fertilizers” എന്ന പേരിൽ ഒരു ജൈവവളനിർമ്മാണ കമ്പനി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ 21 –)ം വാർഡിൽ സ്ഥാപിതമായത്. "അഗ്രിഫുഡ് "എന്ന ബ്രാൻഡിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. കമ്പനി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സ്ഥിരമായി ഈ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ധാരാളം കർഷകർ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട്. കർഷകരിൽ നിന്നും നല്ല പ്രോൽ... സാഹനമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ്, ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ലൈസൻസ്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ലൈസൻസ്, സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ജൈവവള നിർമ്മാണ ലൈസൻസ്, കൃഷിവകുപ്പിന്റെ തന്നെ ജൈവവളം വിൽപനയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസ് എന്നിവ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി ലാബും കെമിസ്റ്റും ഉണ്ട്. സർക്കാരിന്റെയും കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും എല്ലാവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആയി + More

Nila Gardening Mannuthy, Thrissur
Basic
Today ( 09:00 AM To 05:30 PM ) Closed
Well, many would agree that a creative design of the house emphasizes your personality, and in some way, helps you feel better. Quite often, people do a huge mistake and pay much attention to the interior leaving the exterior as it is. Such an approach is totally wrong, as the first thing the visitors see is the exterior, and quite often... they may develop a wrong opinion of you from that. Fortunately, there is a number of options to deal with this problem. You can hire a professional designer or even do everything all by yourself. For many centuries, people have been trying to decorate their homes in different ways. Agree that nobody likes to live in a house that looks exactly the same as dozens of others.+ More

Today ( 09:30 AM To 07:00 PM ) Closed
Anti termite treatment (pre & post construction) and general pest control for housing, buildings, restaurants, hospital's, lodge, godown's, food production units etc.. and we sell fertilizers, pesticides, insecticides, fungicides, garden tools, all type sprayer's. ചിതൽ ശല്യമോ?? പ്രിയപ്പെട്ട ബിൽഡേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വർക... ്കുകളിൽ ഫ്ളോറിങ്ങ്, ഇൻറിരിയർ വർക്കുകൾക്ക് മുൻപായി പൂർണ്ണമായ ചിതല്‍ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കൂ....! പുതിയതോ, പഴയതോ ആയ വീട്,കെട്ടിടം ഏതുതന്നെ ആയാലും സമ്പൂർണ്ണ സംരക്ഷിതത്വം. മരം ഉൾപ്പെടെ വാറൻറിയോടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയും സൈറ്റിൽ വന്നു ചെയ്യുന്നു. ദുർഗന്ധങ്ങൾക്കും അസ്വസ്തകൾക്കും വിട. ഈർപ്പം കൂടുതൽ ആയതിനാൽ ചിതൽ ശല്യം കൂടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. Professional Pest Control and technical consultants for commercial and residential area.Cockroach control,termite control,fly control,rodent control,liz+ More

Today ( 09:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Outddoor & Indoor Gardening for Showrooms & Hotels. Landscaping(Complete Package), Vertical Gardens, Drip Irrigation, Vegetable on Vertical, Rock Garden (Indoor & Outdoor), Artificial Plants, Sydney Grass (For Projects), Pond Settings, Decorative Table Pot, Park, Playgrounds etc.... We do maintenance work also at our sites.

Basic
Today ( Holiday ) Closed
All types plants and flowering plants,seedlings,garden equipments,fertilizers,flower pots.A nursery plant center offers its customers all types of young plants that are local (native).......

Basic
Today ( Holiday ) Closed
All kerala designing group,Garden Stone,natural stone,pebbles,all kinds of garden work..... *Vertical Garden *Landscaping *Rooftop Garden *Kitchen Garden *Balcony Garden *Kids Play Area

PEE YES ASSOCIATES Karakulam, Trivandrum
Basic
Today ( 09:00 AM To 08:00 PM ) Closed
Drip/sprinkler system supplier Poly house construction Automatic landscape irrigation supplier Irrigation timers

Basic
Today ( Holiday ) Closed
All type of palnts

Today ( Holiday ) Closed
Indoor plants are plants that grow indoors. There are a variety of tropical plants, like palms, that thrive in indoor environments. How do you plant indoor plants? Most of the time, indoor plants are already in containers, so there is no need to plant them. Household furnishings are personal property and include, among others, such items... as furniture, appliances, rugs, cooking utensils, and art objects.+ More

Travancore Steels Pothencode, Trivandrum
Basic
Authorised Dealer Of Hero Motor & Pumps

Matha Organic Kanjirappally, Kottayam
Basic
Today ( Holiday ) Closed
This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Kottayam. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s industry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment g... arner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base.The staff at this establishment are courteous and prompt at providing any assistance. They readily answer any queries or questions that you ma+ More

Basic
Today ( 05:00 AM To 07:00 PM ) Closed
HONEY BEE BOX MANUFACTURING UNIT ⏩Stingless honey bee box( cheruten . echa petty) ⏩wooden honey bee box. (Vanten echa. . petti) ⏩All bee hive accessories ⏩ specifications ; ➡ Bottom board L=11inch,B=8 3/4 inch W=1.5cm. ➡Brood chamber L=9.5 inch, B=7 3/4 inch. H=6.... 5 . inch ➡Honey chamber L&B same. H =4.5 inch. ➡Top cover L&B same H =1 3/4 inch . ➡Frame L = 9.5 inch. H= 6 1/4 inch, W=3/4 inch ➡ Board W=1/2 inch+ More