Ayurvedic Dietary Supplement in Kannur

  • District : Kannur
  • Subcategories : Ayurvedic Dietary Supplement
J J HERBALS Irikkur, Kannur
Premium
  • Trusted by users
  • Genuine listing
Today ( Open 24 hours ) Open Now
* ജെ ജെ ഹെര്‍ബല്‍സ് ആയുസ്സിന്‍റെ ശാസ്ത്രമായ ആയൂര്‍വേദത്തിലെ അമുല്യ ഔഷധമായ നായ്ക്കരുണ സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണൂര്‍ ചെമ്പേരി സ്വദേശി ശ്രീ. ജോയി കുരികിലാം കാട്ടില്‍ അനേക വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെയും പഠനങ്ങളുടെയും ഫലമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നൂതന രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഔഷധഗുണം തെല്ലും ചോര്‍ന്ന് പോകാതെ സംസ്കരിച്ച് ... നൂറ് ശതമാനം ഗുണമേന്മയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമായ ജെ.ജെ.ഹെര്‍ബല്‍ൽസിന്‍റെ ലാബില്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന ....... സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷനുകളുള്ള സക്സസ് പ്ലസ് എന്ന ദിവ്യഔഷധം ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരിക്കുന്നു. നാഗാര്‍ജുന ഔഷധമിത്ര അവാര്‍ഡ്, കൃഷ്ണമേനോന്‍ സ്മാരകസമിതി അവാര്‍ഡ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ അവാര്‍ഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും ജെ.ജെ.ഹെർബല്‍സ് ഉടമ ശ്രീ. ജോയി കുരികിലാം കാട്ടിലിനെ തേടിയെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. * എന്താണ് സക്സസ് പ്ലസ് ? ബുദ്ധിശക്തി, കായികശേഷി, ലൈംഗികശേഷി എന+ More

Kottackkal Arya Vaidyasala Alakode, Kannur
Today ( 09:30 AM To 08:30 PM ) Closed
Ayurveda Hospital,All Types Of Ayurvedic Medicines ,Herbal Products,Doctors Consultings, Ayurvedic Treatments

Apthasree Ayurveda Chovva, Kannur
Today ( 09:30 AM To 04:00 PM ) Closed
ആയുർവ്വേദ ചികിത്സാരംഗത്ത് ഉത്തരകേരളത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമായി ആപ്തശ്രീ ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ. വമനം, വിരേചനം, വസ്തി, നസ്യം. രക്തമോക്ഷണം മുതലായ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടും ആധികാരികതയോടും കൂടി ചെയ്തുവരുന്നു. രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തുവാനും രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കി ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്ക... ുവാനും ഒരു വ്യക്തിയെ സജ്ജമാക്കുന്നു. നടുവേദന, സന്ധിവേദന, കഴുത്തുവേദന, ഡിസ്ക് പ്രശ്നം, തളർവാതം, ആമവാതം, സന്ധിവാതം,രക്തവാതം, രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, മൈഗ്രേൻ, ആസ്തമ, അമിതവണ്ണം, ഭാരക്കുറവ്, ഡിപ്രഷൻ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഉറക്കക്കുറവ്,സ്ത്രീ – പുരുഷവന്ധ്യത, വെള്ളപോക്ക്, ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴ, നീർക്കെട്ട്, ഗർഭിണി പരിരക്ഷ, പ്രസവാനന്തര പരിചരണം, പൈൽസ്, ഫിസ്തൂല,സോറിയാസിസ്,ആർട്ടിക്കേരിയ, വെള്ളപ്പാണ്ഡ് പോലുള്ള എല്ലാവിധ ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്കും വിവിധ നേത്രരോഗങ്ങൾക്കും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ശ+ More

Durga Ayurvedics Thalassery, Kannur
Today ( 09:00 AM To 08:30 PM ) Closed
Ayurvedic Clinics ,. Ayurvedic Doctor's Consultation, Medicines, herbal products, Cosmetics Etc...

Raghava Ayurvedic Pharmacy Thalassery, Kannur
Today ( 09:00 AM To 08:30 PM ) Closed
Ayurvedic Medical Shop. Herbal Products,Food Items ,, Medicines, herbal products, Cosmetics Etc

The Coimbatore Arya Vaidya Pharmacy Ltd Thalassery, Kannur
Dr M Mohamed, The Coimbatore Arya Vaidya Pharmacy Ltd. (Ayurveda Clinic and Pharmacy)

Find the complete range of hospitals including both private and public healthcare establishments in Kannur

With a solid and acclaimed healthcare base and multiple providers, in Kannur provides the best treatment centres and most skilled health professionals. We provide the entire list of single-specialty and multi-specialty hospitals that render world-class healthcare at affordable prices. Here you can find information about and compare the hospitals in Kannur according to their facilities, specialties, staff reputation and affordability.

These multi-specialty hospitals treat all kinds of medical problems like cardio, ENT, Oncology, Urology, Nephrology, Infertility, Dental and more. These top-notch healthcare centres maintain global standards with premium infrastructures, cutting-edge equipment and some of the best medical specialists in the country. Choosing the hospital for your ailment is important and we got you covered with the reviews and ratings which show the quality and experience of the institution.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Do the hospitals in Kannur offer health check packages?

Aimed at early recognition and prevention of diseases, most of the hospitals provide a range of comprehensive health check packages custom-designed for different age groups and disease profiles. These packages include diabetes check-up, full-body check-ups, heart check-ups, paediatric check-ups, health check-ups for women and more including physician’s guidance.

2. How to choose a qualified doctor for my ailment?

There are different categories of specializations under which you can search the best-suited doctor for your health condition. There are few things that you need to keep in mind while choosing the doctor in Kannur like qualification, experience, and feedback about them.

3. Do the hospitals in Kannur have a pharmacy facility available?

Most of the hospitals provide 24 hours pharmacy facility to the patients with well-stocked medicines, at affordable prices.

4. Do they support the medical insurance facility?

Yes, most hospitals in Kannur support medical insurance facility including cashless hospitalization if they are listed under their particular Network hospitals.

5. Do the hospitals provide ambulance services for emergencies?

Most hospitals in Kannur provide 24/7 ambulance services that would help to reduce the medical emergency cases and ensure timely delivery of medical care to patients in the locality.

Leads
Thank You!!!

We appreciate you for contacting us about Ayurvedic Dietary Supplement in Kannur

Leads