Landcare Cleaning

Landcare Cleaning

Landcare Cleaning, Adoor, Pathanamthitta - 691523


Landcare Cleaning ലൂടെ ക്ലീനിങ് അനായാസം

Landcare Cleaning ലൂടെ ക്ലീനിങ് അനായാസം

CLEANING സർവീസുകൾക്കായി

Visit now

About Landcare Cleaning

* അതിനൂതന ക്ലീനിങ്ങ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച്, വിശ്വസ്ഥതയോടെ ക്ലീനിങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വീടോ, ഫ്ലാറ്റോ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളോ, ഗോഡൗണുകളോ ഏതുമാകട്ടെ, കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ,നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച്,ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായ പോസ്റ്റ്‌ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്ലീനിങ്ങുകളും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്തു നൽകുന്നു.

കൂടാതെ ആകർഷകമായ ക്ലീനിങ്ങ് പ്ലാനുകളും നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

* വീക്കിലി ക്ലീനിങ്ങ്._

* മന്ത്ലി ക്ലീനിങ്ങ്.

* ആനുവൽ ക്ലീനിങ്ങ്.

മുതലായവയിൽ ഏതും സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

വിദേശ മലയാളികൾക്കായി പ്രത്യേക വാല്യൂ പ്ലാനുകൾ

കൂടാതെ അവധിക്ക് തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിദേശ മലയാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെയിരുന്നു തന്നെ ക്ലീനിങ്ങ് ജോലികൾ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു .നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ക്ലീനിങ്ങ് ജോലികൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്ത് താമസയോഗ്യമാക്കി നൽകുന്നു

പുതുതായി പണി തീർത്ത വീടുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് ഹൌസ് വാമിങ്ങിനായി ക്ലീൻ ചെയ്തു നൽകുന്നു
പെസ്റ്റ് കണ്ട്രോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലീനിങ്ങും ലഭ്യമാണ്

നിങ്ങളുടെ ശുചീകരണ സേവനങ്ങൾക്കായി എന്നും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം

All kind of maintenance service

Electrical work, plumbing works, Ac service, Painting work, Tile work, Interlock work, Interior work

DEEP CLEANING SERVICES
GENERAL CLEANING SERVICES
SOFA CLEANING
CARPET CLEANING
KITCHEN CLEANING SERVICES
TOILET CLEANING
OFFICE CLEANING
HOTELS CLEANING
SHOPS CLEANING
SHOPPING MALLS CLEANING
POST CONSTRUCTION CLEANING

Water tank cleaning, Sign board CLEANING,

Posted By : Landcare Cleaning

https://www.land-care.in/

TODAY

  • MON  08:30 AM To 05:30 PM
  • TUE  08:30 AM To 05:30 PM
  • WED  08:30 AM To 05:30 PM
  • THU  08:30 AM To 05:30 PM
  • FRI  08:30 AM To 05:30 PM
  • SAT  08:30 AM To 05:30 PM
  • SUN  Holiday
08:30 AM To 05:30 PM

 

All hours

To send an enquiry to Landcare Cleaning

Click Here

To post a review of Landcare Cleaning

Click Here

Ratings & Reviews of Landcare Cleaning

4.9
Vishnu Prasad
February 26, 2024

******

Lijo Raichal
February 24, 2024

Ajith
February 22, 2024

Good service

Alka alexander
February 21, 2024

Trustworthy

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chanjal
February 21, 2024

ക്ലീനിങ്

Good എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വർക്കേഴ്സ്

View Landcare Cleaning on Map

Our Business Locations

Pathanamthitta

Landcare Cleaning
Adoor, Pathanamthitta - 691523

Landcare Cleaning

Get this address as SMS, Send SMS ZQDWKX to 7732033330

Kollam

Landcare Cleaning
Kottarakkara, Kollam - 691506

Landcare Cleaning

Get this address as SMS, Send SMS ZQDWKV to 7732033330

Kollam

Souparnika Building, Society Junction
Ummannoor, Kottarakkara, Kollam - 691506

Landcare Cleaning

Get this address as SMS, Send SMS ZQDWJ5 to 7732033330

Pathanamthitta

Landcare Cleaning
Pandalam, Pathanamthitta - 689501

Landcare Cleaning

Get this address as SMS, Send SMS ZQDWKY to 7732033330

Alleppey

Landcare Cleaning
Kayamkulam, Alleppey - 690572

Landcare Cleaning

Get this address as SMS, Send SMS ZQDWKZ to 7732033330

Kollam

Landcare Cleaning
Punalur, Kollam - 691305

Landcare Cleaning

Get this address as SMS, Send SMS ZQDWM0 to 7732033330

Kollam

Landcare Cleaning
Chadayamangalam, Kollam - 691534

Landcare Cleaning

Get this address as SMS, Send SMS ZQDWM1 to 7732033330

Alleppey

Landcare Cleaning
Chengannur, Alleppey - 689121

Landcare Cleaning

Get this address as SMS, Send SMS ZQDWM2 to 7732033330

Pathanamthitta

Landcare Cleaning
Kozhencherry, Pathanamthitta - 689641

Landcare Cleaning

Get this address as SMS, Send SMS ZQDWM3 to 7732033330

Pathanamthitta

Landcare Cleaning
Pathanamthitta, Pathanamthitta - 689645

Landcare Cleaning

Get this address as SMS, Send SMS ZQDWM4 to 7732033330

Also Listed in

Leads
Thank You!!!

We appreciate you for contacting us about Landcare Cleaning in Adoor

Leads
Landcare Cleaning Photos
X
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images