Healthcare in Malappuram

 • District : Malappuram
 • Categories : Healthcare
1310 listing(s) found
Sree Vinayaka Counselling Centre Malappuram, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Open 24 hours ) Open Now
ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ് & കൗൺസലിംഗ് മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉപബോധമനസിന്‌ ശാസ്ത്രീയ ഹിപ്നോട്ടിക് ചികിത്സ. എല്ലാവിധ മാനസികസംഘർഷങ്ങൾ, മനോദൗർബല്യങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, അപകർഷത, ദേഷ്യം, വിഷാദം, പഠനപ്രശ്നങ്ങൾ, ദാമ്പത്യലൈംഗികമാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ, ശാരീരികരോഗങ്ങളുടെ മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, മനോലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയ ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്... മരുന്നില്ലാത്ത ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ്. ഏകാഗ്രതയ്ക്കും ആകർഷകവ്യക്തിത്വത്തിനും ഓട്ടോഹിപ്നോസജക്ഷൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ ഹിപ്നോസിസ് ൽ 27 വർഷത്തെ പരിചയസമ്പന്നത. മുൻകൂട്ടി സമയം നിശ്ചയിച്ചു വരിക. ബിസിനസ് വിജയത്തിന് മോട്ടിവേഷൻ റിലാക്സേഷൻ തെറപ്പി മെഡിറ്റേഷൻ ഹിപ്നോസജക്ഷൻ ai Chi മെഡിറ്റേഷൻ കൊല്ലം പരവൂരിൽ Tai Chi മെഡിറ്റേഷൻ - sports moving meditation - പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിളിക്കൂ 9747443755. ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ 25 ദിവസം. വൈകുംന്നേരം 4.45 മണിമുതൽ 5.45 മണിവരെ.+ More

Deen Medicals & Clinic Manjeri, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Deen Medicals & Clinic - Dr. Mohammed Fardhin Thayyil (MBBS D-ORTHO Specialist in Sports Medicine, Arthroscopy & Joint Replacement) , Doctor's colony,Opp. Govt. Medical college,Manjeri

KIMS Al Shifa Super Speciality Hospital Perinthalmanna, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
KIMSHEALTH is a multi-specialty hospital network offering end-to-end healthcare services, right from primary to quaternary care across India and Middle-east. KIMSHEALTH has pioneered the quality revolution in the field of healthcare delivery in the country, making quality healthcare affordable and accessible to everyone. Due to our relen... tless and keen focus on quality healthcare delivery, KIMSHEALTH has been accredited by many national as well as international agencies since 2006. Today, KIMSHEALTH stands among the top 10 hospitals in India with top-notch healthcare delivery systems, ethics based medicine, high-end facilities and quality oriented practices. The Group, which started in the year 2002 with its flagship multi-specialty hospital at Trivandrum, Kerala is now the largest healthcare network in the state, growing fr+ More

Nims Hospital Wandoor, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
NIMS Hospital (Run by Noor Institute of Medical Specialties (P) Ltd) is situated at Wandoor, in a 4.5 acre sprawling land having with 2,50,000sqft built up area. Hospital started functioning with an emblem ‘Light for Life’ and motto ‘Care for Cure / Comfort with sticking to our vision of quality health care at affordable cost. Wandoor is ... a semi urbanized village encircled by 14 Grama Panchayats. The population of this area had to depend upon Government medical institutions for treatment before this hospital came into existence, where there are limited facilities for treatment. For expert management of serious patients, people had to travel more than 80 Kms to reach any multi specialty hospital either in Calicut or Coimbatore. Our Vision and Values Based on our Mission Statement, our vision and values are to build a patient f+ More
Branded in : Physiotherapy | ECG | Audiology | Audiologist

Dr. MM Chest Clinic and AMC Malappuram, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Dr. MM Chest Clinic and AMC - Dr. Abdu Samad (MBBS, MD ) ,Pulmonology - Down Hill , Malappuram, Kerala .

Dr.Sameers Thavalengal Dental Clinic Perinthalmanna, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Dr. Sameers Thavalengal Dentalcare in Perintalmanna, Malappuram is a top player in the category Hospitals in the Malappuram. This well-known establishment acts as a one-stop destination servicing customers both local and from other parts of Malappuram. Over the course of its journey, this business has established a firm foothold in it’s i... ndustry. The belief that customer satisfaction is as important as their products and services, have helped this establishment garner a vast base of customers, which continues to grow by the day. This business employs individuals that are dedicated towards their respective roles and put in a lot of effort to achieve the common vision and larger goals of the company. In the near future, this business aims to expand its line of products and services and cater to a larger client base. In Malappuram,+ More

Prasanthi High Tech Hospital Manjeri, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 12:00 AM To 12:00 PM ) Closed
Since our inception way back in 1988, we have kept alive our ideology “Care with Love” The quality of care at Prasanthi, second to none, reflects the hospitality for which this land is renowned. Our Multi Speciality Hospital, apart from world-class infrastructure, has a team of highly qualified and internationally reputed doctors, dedicat... ed nurses and paramedics working round the clock to offer outpatients the best in healthcare. What more, the patients with their family can enjoy a memorable holidaying this slice of paradise, which is touted as one of the top 10 tourist destination earth. Caring comes natural to Indians and it is a way of life for us in Kerala. I thank God for giving me this unique opportunity to offer and ensure affordable and quality healthcare to one and all. And I will continue to do so in the days to come+ More

Al Salama Eye Hospital Perinthalmanna, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
ABATE AS Al Salama Eye Hospital is one of the best and No.1 eye hospital in Kerala that one can have. We have our own specialties and stupendous skilled professionals to be with state-of-the-art equipment and patient centric initiatives, cultivates a unique environment to ensure high standards of excellence. Our hospitals are super specia... lty tertiary care eye hospital institutions with the objective of providing world class ophthalmic care to the public at affordable costs. Our facilities are well equipped and have highly qualified, internationally trained doctors and para medical staff to provide excellent eye care. The support extended so far from the public as well as various Government and Non-Government organizations have helped in our phenomenal growth as we have become leading eye hospitals in the country. We ensure that + More

Dr.Salim's Centre for Neuro-Psychiatry & Counselling Perinthalmanna, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 10:00 AM To 06:00 PM ) Closed
Neuropsychaitry treatments, de addiction treatment , Dementia clinic,treatment for depressive desorders, anxiety desorders,schizophrenia ,family problem , post and pre marital counseling, exam phobia, OCD features

Edappal Hospitals Pvt Ltd Edappal, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( Open 24 hours ) Open Now
Established in 1996, CIMAR EDAPPAL was the first centre in north Kerala to be set up exclusively for infertility treatment. Under the initiative of Dr. K.K.Gopinathan, the centre adopted the most advanced techniques and updated its equipments with the worlds latest technology. Set in a small village of Edappal, the location was most ideal... for the infertile couples. As a centre known for its academic excellence, it has been host to several national and international level conferences. CIMAR EDAPPAL is the first FOGSI recognised advanced infertility training centre in South India and also provides training in laparoscopy and ultrasound. To keep the faculty updated on international development in the field of ART and FETAL MEDICINE, they are invited to participate in CME’s and workshops world over. The centre delivered the+ More

Dr.Basil's Muliti Specialty Homoeo Hospital Pandikkad, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 10:30 AM To 07:30 PM ) Closed
We are the first Homoeopathic hospital of its kind.. We ensure cost effective treatment reaching out to all strata of the society, with the help of latest technology. We are incorporating different branches of science including Physiotherapy, Psychology, Acupuncture to fortify a fastest cure.

Mahar Ayurveda Hospital Pulikkal, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Mahar Ayurveda Hospital - Malabar Ayurvedic Hospital And Research Centre (MAHAR) is one of the largest Ayurvedic hospitals in Malabar

Mahar Ayurvedic Hospital Kondotty, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 10:00 AM To 04:00 PM ) Closed
Ayurveda Hospital,All Types Of Ayurvedic Medicines ,Herbal Products,Doctors Consultings, Ayurvedic Treatments

DR. SANALS KURUNHIKKATTIL AYURVEDA HOSPITAL Vengara, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 10:00 AM To 04:00 PM ) Closed
Ayurveda Hospital,All Types Of Ayurvedic Medicines ,Herbal Products,Doctors Consultings, Ayurvedic Treatments

Misir Dental Clinic and Cosmetic Centre Tirur, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Misir dental clinic is famous for cosmetic dentistry, dental implants, Paediatric dental treatments, oral and maxillofacial treatments, orthodontics treatments etc.We believe in providing fearless and anxiety free dental treatments with the utmost care and comfort level. We are sure that you will leave our Misir dental clinic with a great... smile always.+ More

Family Dental Care Athanikkal, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Root Canal Treatment , Crown & Bridge, Smile Designing With Laminate Veneer, Composite Filling, Teeth Bleaching, Teeth Cleaning & Polishing, Metal Free Crowns, Gum Flap Surgery, Surgical Extraction, Fixed Orthodontic Treatment, Child Care, Digital Xray .

City Polyclinic & Diabetic Centre Tanalur, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Dr. Mohammed Shanavas - City Polyclinic & Diabetic Centre , Diabetic Centre at Malappuram, Kerala , India

SM Ayurveda Hospital Wandoor, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
SM Ayurveda Hospital - Dr. K.K.Sulaiman ( BSc .B.A.M.S ) ,Ayurveda doctor at Wandoor , Malappuram .

AL SHIFA Homoeopathic Multi speciality Clinic Melattur, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 08:30 PM ) Open Now
Special treatment for allergy, asthma arthritis, gout (uric acid) , cholesterol hypertension, diabetes, renal stone, gall bladder stone, migraine, eczema, ring worm, hair fall, premature graying, dandruff, bronchitis, infertility, sexual weakness, menstrual disorders, PCOD, fibroid etc

Daya Super Speciality Hospital Tanur, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Daya Hospital is a Multi Speciality Hospital situated at Tanur, Malappuram .This hospital has all basic facilities.

Kottampara Ayurveda Vaidyasala Valanchery, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 05:00 PM ) Closed
Kottampara ayurveda vaidyasala is best in sanni chikitsa,sannipatha roga treatment ,psychatric disorder treatment. kottampara ayurveda is the best in sanni treatment in india.Kottampara ayurveda vaidyasala has a back ground of more than 500 years in treatments.In 20 centuary,kottampara ayurveda vaidyasala was more popular in the period of... kottampara parivaidyar(1894-1989).Now this is a ayurvedic nursing home directed by our chief kunhimoideen kutty vaidyar.+ More

Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Ma'din Institute for Mental Health & Rehabilitation Center is a mental health development center and de-addiction services situated near Inkel City, Malappuram.

Fertility First IVF Centre Kottakkal, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Fertility First envisions to be the most reliable fertility service provider with a consistent medical care network, providing services of the best quality and the most value. Only the most advanced and optimal diagnostic equipment, labs, technology and manpower will be used to achieve this objective.

Dr. CVS Health Centre Manjeri, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Today ( 09:00 AM To 07:00 PM ) Closed
Ayurveda Clinic and Medicines. Manufacturer, Dealers and Distributors of All Ayurvedic Medicines and Herbal Products

Royal Dental Care Malappuram, Malappuram
Super Premium
 • Trusted by users
 • Genuine listing
Royal Dental Care- Dr. Kishore S.G (BDS DENTAL SURGEON)- Dental,Orthodontic & Root Canal Centre -Puthanpally, Malappuram

Find the complete range of hospitals including both private and public healthcare establishments in Malappuram

With a solid and acclaimed healthcare base and multiple providers, in Malappuram provides the best treatment centres and most skilled health professionals. We provide the entire list of single-specialty and multi-specialty hospitals that render world-class healthcare at affordable prices. Here you can find information about and compare the hospitals in Malappuram according to their facilities, specialties, staff reputation and affordability.

These multi-specialty hospitals treat all kinds of medical problems like cardio, ENT, Oncology, Urology, Nephrology, Infertility, Dental and more. These top-notch healthcare centres maintain global standards with premium infrastructures, cutting-edge equipment and some of the best medical specialists in the country. Choosing the hospital for your ailment is important and we got you covered with the reviews and ratings which show the quality and experience of the institution.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Do the hospitals in Malappuram offer health check packages?

Aimed at early recognition and prevention of diseases, most of the hospitals provide a range of comprehensive health check packages custom-designed for different age groups and disease profiles. These packages include diabetes check-up, full-body check-ups, heart check-ups, paediatric check-ups, health check-ups for women and more including physician’s guidance.

2. How to choose a qualified doctor for my ailment?

There are different categories of specializations under which you can search the best-suited doctor for your health condition. There are few things that you need to keep in mind while choosing the doctor in Malappuram like qualification, experience, and feedback about them.

3. Do the hospitals in Malappuram have a pharmacy facility available?

Most of the hospitals provide 24 hours pharmacy facility to the patients with well-stocked medicines, at affordable prices.

4. Do they support the medical insurance facility?

Yes, most hospitals in Malappuram support medical insurance facility including cashless hospitalization if they are listed under their particular Network hospitals.

5. Do the hospitals provide ambulance services for emergencies?

Most hospitals in Malappuram provide 24/7 ambulance services that would help to reduce the medical emergency cases and ensure timely delivery of medical care to patients in the locality.

Leads
Thank You!!!

We appreciate you for contacting us about Healthcare in Malappuram

Leads