Painting Equipments For Hire in Kottayam

  • Tag : painting Equipments for hire
  • District : Kottayam
Priority
Today ( 09:00 AM To 07:30 PM ) Closed
Painting Contractor Rental for Moss Cleaning Machine, Compressor, Sander, welding machine, Cutting machine, Fixedtril, Concrete cutter, Tile cutter, Drilling machine Etc പായൽ കഴുകുന്ന മിഷ്യൻ, കംപ്രസർ, സാൻ‍ഡർ, വെൽഡിംഗ് മിഷ്യൻ, കോൺക്രീറ്റ് കട്ടർ, ടൈൽ കട്ടർ, ഡ്രില്ലിംഗ് മിഷ്യൻ എന്നിവ വാടകക്കും കൊടുക്കപ്പെടും.